logotyp

ANSÖKAN OCH STUDIEPLANERING
Kommunal vuxenutbildning

Om du är folkbokförd i annan kommun än Uppsala skall du skicka ansökan till din hemkommun för beslut om interkommunal ersättning.
 Jag skickar ansökan med bilagor till min hemkommun
 
 
 
Folkbokföringskommun*    
Efternamn*    
Förnamn*    
Personnummer*
(yymmdd-nnnn)
       
Adress (ev. c/o)*    
Postnummer*    
Ort*    
Epost*    
 
Telefon/mobil  
_______________________________________________________________________
 
 
 Jag bifogar kopia på betyg från tidigare slutförd utbildning
 
Min nuvarande sysselsättning* 
(ange den huvudsakliga) 
   
Arbetssökande hel- eller deltid
fr.o.m datum

Anges om du fyllt i något av
dessa alternativ ovan
   
Tidigare slutförd utbildning
(ange den högsta nivån)
   
Har antal poäng
(endast om du valt
svenskt universitet/högskola ovan)
Svenska för invandrare (SFI)
(ange den högsta nivån) 
 
Annat modersmål än svenska   
Kompletterande
upplysningar

(avser slutförd utbildning)
 
_______________________________________________________________________
 
Sökta utbildningar
För mer information om kursutbud, ansökningstider och sista kompletteringsdag se länk nedan.
Länk till kursutbud och ansökningstider

Rangordna ditt/dina val nedan
Uppgifter för minst en kurs är obligatoriskt (rad 1).
 
  Kurs/kod Anordnare/skola Poäng Startdatum
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Slutdatum
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
1*                 
             
             
             
             
             
             
             
 
 
_______________________________________________________________________
 
OBS! Vid konkurrens om utbildningsplatserna tar vi stor hänsyn till utbildningsbakgrund,
ditt mål med studierna samt din nuvarande situation.
Fyll därför i ansökan noggrant.
 
Mål med studierna - skriv med egna ord*
Minst ett av nedanstående alternativ är obligatoriskt.

Läser för högskoleförberedande gymnasieexamen
Ange inriktning samt poäng som saknas.
 
Läser för yrkesexamen
Ange inriktning samt poäng som saknas.
 
Läser för slutbetyg
Ange antal poäng som saknas.
 
Behörighet för högre studier
Ange kurs/program.
 
Utbildning inom mitt yrkesområde
Ange vilket.
 
Utbildning för pågående eller planerat yrkesval
Ange vilket.
 
Fullfölja pågående studier enligt en upprättad studieplan
Ange vilka.
 
Annat mål
Ange vad.
 
_______________________________________________________________________
 
Du som söker kurser/yrkesutbildning
 
Beskriv varför det är viktigt att bli antagen till den kurs/yrkesutbildning du söker
max 1000 tecken
 
 
Har du erfarenhet av yrkesområdet?
 
 Tex. påbörjad utbildning på gymnasiet
 
_______________________________________________________________________
  Praktik - Ange vad och hur länge  
_______________________________________________________________________
 Arbete - Ange vad och hur länge
 Jag bifogar arbetsgivarintyg - Arbete
 
_______________________________________________________________________
 Annat - Ange vad och hur länge
 Jag bifogar arbetsgivarintyg - Annat
 
 
 
 
Övrig information - av vikt för sökt utbildning/kurs
   
 
 
Bifoga alltid betygskopior/värderat utländskt betyg eller intyg

Läs mera på: www.uppsala.se/antagning
 
Välj fil..
 
Filer som bifogas
 
Jag har planerat studierna med en studie- yrkesvägledare


Om Ja, namn 
 
  •   Om jag blir antagen till utbildning vill jag bli kontaktad för att diskutera  
    särskilda behov inför min utbildningsstart.

 
_______________________________________________________________________
 
Jag samtycker till att Uppsala kommun registrerar och behandlar mina personuppgifter enligt personuppgiftslagen.
Läs mer här
 
CVL
Systemansvarig: Ann-Sofie Karlsson